UHR-Administrasjon har opprettet en fast arbeidsgruppe innenfor HR-feltet. Arbeidsgruppen vil arbeide med saker som har interesse på tvers av institusjonene innenfor arbeidsfeltet HR, og fungere...
Da er alle UHRs strategiske enheter på plass. UHR-Kunst, design og arkitektur har medlemmer fra 15 av UHRs medlemsinstitusjoner og hadde sitt første møte 6. februar 2019.
Sundli Tveit og Henjesand sitter ved siden av hverandre ved et møtebord
For at UHR skal ha best mulig gjennomslagskraft, er det viktig med godt samarbeid og dialog på tvers i organisasjonen. Tirsdag 5. februar møtte styreleder Mari Sundli Tveit og nestleder Inge Jan...
Representant fra Kopinor og UHR sitter klar til å signere kontrakten som ligger på bordet foran dem
Kopinor og Universitets- og høgskolerådet signerte i dag 5. februar en samarbeidsavtale som grunnlag for en ny mønsteravtale om kopiering ved universiteter og høyskoler.
Illustrasjon med symboler og tekst som illustrerer Plan S
Universitets- og høgskolerådets (UHRs) styre vedtok 12. november 2018 «å gi sin støtte til arbeidet med Plan S, men at det er svært viktig at utfordringer knyttet til tidsplanen og implementeringen...
Illustrasjon - et par hender skriver på et tastatur
Universitets- og høgskolerådet (UHR) ber Kunnskapsdepartementet om å presisere det som i dag oppleves som uklarheter i regelverket for finansiering av etterutdanning og videreutdanning. UHR ber i...
Generalsekretær i UHR Alf Rasmussen og administrerende direktør i Kopinor, Yngve Slettholm, signerer avtalen.
Kopinor og Universitets- og høgskolerådet har gjennom forhandlinger blitt enige om å prolongere gjeldende mønsteravtale for universiteter og høyskoler for to nye år, for perioden 1. januar 2019 til...
Stor oppslutning om UHR-konferansen 2018: Nesten 300 deltakere i salen.
Nesten 300 deltakere fikk med seg UHR-konferansen den 21. november 2018. Vi samlet lederne i sektoren for å diskutere hvordan UH-sektoren kan bidra til å løse samfunnsutfordringene, om målene i...
Fant du det du lette etter?