Illustrasjon rapportbunke på skrivebord
Unit inngår historisk avtale med Elsevier. Norge går i partnerskap med Elsevier om en pilotavtale som gjør det mulig for norske forskere å publisere åpent (open access) i de aller fleste av...
Murphy og Sundli Tveit foran EUA-plakat: EUA The Voice of Europe's Universities
European University Association (EUA avholdt valg til ny president og nytt styre på årskonferansen sin i Paris den 11. og 12. april 2019. Vi er svært stolte over at UHRs styreleder og rektor ved...
Figur som viser organiseringen av UHRs arbeid med åpen forskning
UHRs styre behandlet og godkjente i dag organiseringen av UHRs videre arbeid med åpen forskning, samt mandat og prinsipper for sammensetning av sentrale enheter i prosjektet.
Ordsky laget av navnene på ulike tidsskrifter
UHRs styre har stilt seg bak initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning, og sender en oppfordring til beslutningstakere, ledere, universiteter, forskningsinstitusjoner, institusjoner...
Gruppebilde av studenter fra UiT - Norges arktiske universitet sammen med programkomiteen og review-komiteen for MNT-konferansen 2019
MNT-Konferansen (matematikk, naturvitenskap og teknologi) ble arrangert i Tromsø 28. og 29. mars. MNT-konferansens mål er å være en arena for aktiv dialog om undervisning. På konferansen var...
Gruppebilde av deltakerne på NUS-møtet
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) var samlet til møte i Malmø 20. mars. Implementeringen av Plan S og åpen forskning samt «learned societies» var noen av de viktigste sakene som ble...
Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen
UHR-Dekanskolen skal være et tilbud som bygger opp under det å forstå og mestre utfordringer ved det å være leder i universitets- og høyskolesektoren. Universitets- og høgskolerådets styre har...
Rapportene "samordning av åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner" og "journal publishing"
Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å...
Illustrasjon: Utskrift av høringsbrevet
UHR synes det er en utfordring at høringsinstansene ikke gis mulighet til å kommentere de ti retningslinjeforslagene sett samlet, ettersom de inngår som et viktig ledd i innføringen av et nytt...
Cleasen snakker med EARMA-logo i bakgrunnen
Det er nå vedtatt at EARMAs årskonferanse i 2020 legges til Oslo. Konferansen finner sted 27.-29. april 2020 på Oslo Kongressenter. Konferansen er den viktigste forskningsadministrative møteplassen...
Fant du det du lette etter?