Figur som viser organiseringen av UHRs arbeid med åpen forskning
UHRs styre behandlet og godkjente i dag organiseringen av UHRs videre arbeid med åpen forskning, samt mandat og prinsipper for sammensetning av sentrale enheter i prosjektet.
Ordsky laget av navnene på ulike tidsskrifter
UHRs styre har stilt seg bak initiativet om flerspråklighet i formidling av forskning, og sender en oppfordring til beslutningstakere, ledere, universiteter, forskningsinstitusjoner, institusjoner...
Gruppebilde av studenter fra UiT - Norges arktiske universitet sammen med programkomiteen og review-komiteen for MNT-konferansen 2019
MNT-Konferansen (matematikk, naturvitenskap og teknologi) ble arrangert i Tromsø 28. og 29. mars. MNT-konferansens mål er å være en arena for aktiv dialog om undervisning. På konferansen var...
Gruppebilde av deltakerne på NUS-møtet
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) var samlet til møte i Malmø 20. mars. Implementeringen av Plan S og åpen forskning samt «learned societies» var noen av de viktigste sakene som ble...
Illustrasjon av teksten UHR-Dekanskolen
UHR-Dekanskolen skal være et tilbud som bygger opp under det å forstå og mestre utfordringer ved det å være leder i universitets- og høyskolesektoren. Universitets- og høgskolerådets styre har...
Rapportene "samordning av åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner" og "journal publishing"
Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å...
Illustrasjon: Utskrift av høringsbrevet
UHR synes det er en utfordring at høringsinstansene ikke gis mulighet til å kommentere de ti retningslinjeforslagene sett samlet, ettersom de inngår som et viktig ledd i innføringen av et nytt...
Cleasen snakker med EARMA-logo i bakgrunnen
Det er nå vedtatt at EARMAs årskonferanse i 2020 legges til Oslo. Konferansen finner sted 27.-29. april 2020 på Oslo Kongressenter. Konferansen er den viktigste forskningsadministrative møteplassen...
Gruppebilde av deltakerne i arbeidsgruppen
UHR-Administrasjon har opprettet en egen gruppe som arbeider med innkjøpsrelaterte spørsmål for UH-institusjonene. Gruppen erstatter det tidligere innkjøpsutvalget, og hadde sitt oppstartsmøte 26...
Gruppebilde av Larsen, Fosse og Deželan
EUAs andre Learning & Teaching Forum gikk av stabelen 14.-15. februar i Warszawa. Konferansens tema var «Towards successful learning: Controversies and common ground», og var i stor grad basert på...
Fant du det du lette etter?