Publisert 25.05.2022
UHR-konferansen 2022 arrangeres 4. oktober. UHR-konferansen 2022 arrangeres 4. oktober i Oslo.
Publisert 29.09.2022
Ledere fra nordiske universiteter og høyskoler var denne uken samlet i Brussel. Der delte de sine visjoner for det europeiske kunnskapsområdet. 62 rektorer og viserektorer fra de nordiske landene...
Publisert 19.09.2022
Universitets- og høgskolerådet (UHR) kartlegger hvilke økonomiske konsekvenser økte strømpriser får for universitets- og høyskolesektoren. UHR kartlegger hvilke konsekvenser økte strømpriser får...
Publisert 15.09.2022
UHR er positiv til avtalen om praksisplasser for helse- og sosialfagstudenter, og mener dette må bli en varig felles forpliktelse, sier UHRs styreleder og leder for UHR-Helse og sosial i denne...