Logo: Møt oss på Arendalsuka
Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, UHRMOT, setter trakassering på dagsorden under Arendalsuka. Statsråd Iselin Nybø, kunsthøgskolerektor Jørn Mortensen og...
UHR-konferansen
Universitets- og høgskolerådet arrangerer UHR-konferansen 21. november 2018. Vi vil sette ambisjonene i langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 inn i en større europeisk kontekst...
UHR-Humaniora
UHR-Humaniora hadde sitt konstituerende møte på Gardermoen i dag. Dekan Arne Bugge Amundsen fra Universitetet i Oslo ble valgt til leder, og dekan Jørgen Sejersted fra Universitetet i Bergen ble...
Logo: Møt oss på Arendalsuka
Torsdag 16. august arrangerer UHR, Arendalsuka, Forskningsrådet og Universitetet i Agder debatt under Arendalsuka. Vi spør: Hvorfor har ikke forskerne lenger monopol på kunnskap? Hvem har ansvar...
kopinor
Kopinor og Universitets- og høgskolerådet (UHR) er i forhandlinger om ny mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materie ved universiteter og høyskoler. På møte 8. juni, ble partene...
Gunnvor Guttorm og Mari Sundli Tveit
Den 29. og 30. mai ble UHRs representantskapsmøte arrangert i Finnmark. Samisk høgskole i Kautokeino var vertskap for den formelle delen av møtet og middagen, mens seminaret om mobbing og...
UHR-Økonomi og administrasjon
UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.
UHR-MNT: Mads Nygård, Arne O. Smalås, Geir Anton Johansen, Solveig Kristensen, Randi Toreskås Holta, Elisabeth Müller Lysebo, Egil Trømborg
UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi (UHR-MNT) hadde sitt konstituerende møte i Bergen den 26. og 27. april.
UHR-Samfunnsfag
UHR-Samfunnsfag hadde sitt konstituerende møte på Ydalir campushotell i Stavanger 2. mai 2018.
UHR-Forskning AU
UHR-Forskning hadde sitt konstituerende møte 2. mai 2018. Prorektor for forskning Kenneth Ruud (UiT – Norges Norges arktiske universitet) ble valgt til leder og viserektor for forskning Åse...
Fant du det du lette etter?