Olsen står på scenen foran deltakerne på konferansen
Den 26. november 2019 deltok representanter fra toppledelsen i UH-sektoren på UHR-konferansen for å diskutere klimakrisen og UH-institusjonenes rolle. Det ble en inspirerende dag for de over 300...
Generalsekretær på talerstolen foran deltakerne som sitter på gruppebord
I forrige uke ble første samling på UHR-Dekanskolen arrangert. Her var 28 deltakere fra 17 ulike institusjoner samlet for tre intense dager med lederutvikling. Tema for samlingen var blant annet...
UHR-konferansens logo
På UHR-konferansen 2019 - samarbeid for et bærekraftig samfunn er det lagt opp til fire parallellsesjoner med dypdykk i følgende temaer: agenda 2030 i utdanningene, bærekraftig fotavtrykk...
Bilde av Prop. 1S på svart bakgrunn
Sammenlignet med EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 millarder euro i planperioden, synes Universitets- og høgskolerådet at regjeringens forslag til budsjett for...