Publisert 24.06.2022
Det framtidige kompetansebehovet er svært vanskelig å forutse, men høyere utdanning synes generelt å være en god investering. UHR ber regjeringen satse på kunnskap og kompetanse, og advarer mot å...
Publisert 23.06.2022
Mandag 13. juni markerte UHR oppstarten av FNs tiår for urfolksspråk 2022-2032 med et seminar i Oslo.
Publisert 25.05.2022
UHR-konferansen
Årets UHR-konferanse arrangeres 4. oktober. Frist for påmelding er 31. august.
Publisert 14.06.2022
Stortinget
Budsjettavtalen mellom regjeringen og SV endrer ikke de store kuttene som ble gjennomført for universiteter- og høyskoler i statsbudsjettet for 2022. Det er en stor skuffelse.