Representanter i UHR-Innovasjon

Oversikt over arbeidsutvalg, medlemmer og varamedlemmer i UHR-Innovasjon.

Kontaktpersoner

Nils Magne Killingberg
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 93 43 22 32