Tidsskriftet Uniped

Klikk for stort bildeUniped tidsskriftUniped er et tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk og ble utgitt første gang i 1978. Tidsskriftet inneholder en avdeling for fagvurderte (refereed) artikler av kompetente forskere utenfor redaksjonen. Det vil bli opplyst i tidsskriftet hvorvidt artiklene er fagvurdert. Tidsskriftet finansieres ved bidrag fra majoriteten av medlemsinstitusjonene i UHR.

Følgende institusjoner er bidragsytere til UNIPED

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Det teologiske menighetsfakultet
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Forsvarets høgskole
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høgskulen i Volda
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Høyskolen Kristiania
 • Misjonshøgskolen
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Norges handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet  
 • Politihøgskolen
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • VID vitenskapelige høgskole

Redaktør:
Professor Anne Line Wittek, Universitetet i Oslo 

Redaksjonskomité

 • Yael Harlap, Universitetet i Bergen
 • Leif Hokstad,  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Thomas de Lange, Universitetet i Oslo
 • Vegar Moen, Universitetet i Stavanger
 • Ragnhild Sofie Sandvoll, UiT – Norges arktiske universitet
 • Kristin R. Tholin, Universitetet i Sørøst-Norge 

Henvendelser

Professor Anne Line Wittek

ISSN 1500-4538

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 402 34 644