UHRs arbeid mot mobbing og trakassering

Mobbing og trakassering er en prioritert sak for UHR, og i desember 2017, vedtok UHRs styre å opprette en arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering, UHRMOT. Arbeidsgruppen ble opprettet for å bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter. UHRMOT rapporterte jevnlig til UHRs styre, og leverte sin avsluttende rapport våren 2019.

Gruppebilde av UHRMOT - Klikk for stort bildeFra venstre Rønnaug Mathiassen Retterås, Anita Sandberg, Morten Kjerstad Larsen, Ingunn Ugland, Ida Austgulen, Frank Reichert og Jørn Mortensen. Ikke til stede Elsa Almås, Øystein Gullvåg Holter og Mariann Helen Olsen Universitets- og høgskolerådet

Nasjonal kartlegging av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren

I vår gjennomførte Ipsos AS på vegne av Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo en nasjonal undersøkelse blant ansatte på universiteter og høyskoler i Norge for å kartlegge omfang og frekvens av mobbing, trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. De tre institusjonene var sentrale i arbeidsgruppen UHRMOT. 

UHR mener funnene som ble avdekket i kartleggingen, må tas svært alvorlig. Det er positivt med god svarprosent, men også svært bekymringsfullt at nesten 300 av 18 000 respondenter oppgir at de har blitt utsatt for seksuell trakassering i sitt nåværende arbeidsforhold det siste året. Vi beklager sterkt at ansatte har blitt utsatt for mobbing, trakassering og seksuell trakassering. Det forplikter oss til å fortsette arbeidet med holdninger, kultur og etikk på vår egen arbeidsplass, skriver UHRs styreleder i et blogginnlegg. 

Nyttige lenker

UHRs styre og representantskap har behandlet temaet på følgende møter

UHRMOT - UHRs arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering
Tidligere rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, var leder for arbeidsgruppen. 
Gruppen besto for øvrig av følgende medlemmer:

  • Jørn Mortensen (Kunsthøgskolen i Oslo)
  • Anita Sandberg (styringsgruppen for ARK)
  • Øystein Gullvåg Holter (Kif-komiteen)
  • Ida Austgulen (Norsk studentorganisasjon)
  • Rønnaug Mathiassen Retterås (Likestillings- og diskrimineringsombudet)
  • Mariann Helen Olsen (Forskerforbundet)
  • Elsa Almås (Universitetet i Agder)
  • Morten Kjerstad Larsen (Arbeidstilsynet)
  • Ingunn Ugland (Universitetet i Agder), sekretær