Totalkostnadsmodell - TDI

TDI-modellen er en felles nasjonal modell som synliggjør alle kostnader i forskningsprosjekter med ekstern finansiering. Modellen benyttes i søknader som sendes Forskningsrådet. Det vurderes nå å utvikle en TDI-modell for etter- og videreutdanning.

TDI-modell for etter- og videreutdanning (EVU)

I juni 2016 ble det opprettet en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utrede en budsjettmodell for etter- og videreutdanning (EVU). Arbeidsgruppa ble bedt om å "lage en enkel budsjettmodell for etter- og videreutdanning som den enkelte UH-institusjon står fritt til å benytte". Hensikten med en slik felles nasjonal modell for budsjettering av EVU i sektoren, er å bidra til økt bevissthet om det totale kostnadsbildet, både de direkte og indirekte kostnadene. Modellen er ment å være en hjelp for institusjonene i budsjettering av etter- og videreutdanningstilbud. Gruppen har tatt utgangspunkt i TDI-modellen for forskning, og foreslår en modell for EVU som er bygget opp relativt likt.

Et utvalg av institusjoner i sektoren har gitt innspill til arbeidsgruppens modellforslag høsten 2017, dette er tatt med videre i gruppens arbeid med rapporten. Arbeidsgruppen anbefaler at budsjettmalen de har utarbeidet, tas i bruk av institusjoner i sektoren. Malen er basert på fordeling av indirekte kostnader i EVU-prosjekter basert på to kostnadsbærere – vitenskapelig tid til undervisning og studiepoeng. Rapporten vil bli sendt på høring til universitetene og høyskolene om kort tid. 

 

TDI-modell for forskning

TDI

Arbeidsgruppe - budsjettmodell for etter- og videreutdanning (EVU):

  • Kai Robert Jakobsen, seniorrådgiver, NTNU (leder)
  • Anne Marie B. Eilertsen, rådgiver, Universitetet i Stavanger
  • Lars Gunnar Indreiten, seniorrådgiver, NTNU
  • Harry Aas, seniorrådgiver, Universitetet i Agder

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463
Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399
Fant du det du lette etter?