Opphavsrett - forhandlinger

UHR er universitetene og høyskolenes forhandlingspartner i forhold til opphavsrettsorganisasjonene. Det er nedsatt et eget forhandlingsutvalg med representanter fra sektoren som gjennomfører forhandlingene.

UHRs forhandlingsutvalg og de ulike opphavsrettsorganisasjonene

Opphavsrett

Generell informasjon om Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) finner du på Lovdatas nettsider

Nyhetssak: Pilotprosjekt for pensumlistesystemer og Bolk 

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 402 34 644
Alf Rasmussen
Generalsekretær
E-post
Mobil 951 09 296