Migrasjon- og flyktningsituasjon

UH-sektoren er opptatt av at flyktninger som har avbrutt sin utdanning i hjemlandet skal få mulighet til å fullføre den her så raskt som mulig. Flere universiteter og høyskoler har satt i gang en dugnad for flyktninger som kommer til Norge (akademisk dugnad: informasjonsmøter, mentorordninger, kompletterende utdanning, praktisk hjelp, språkopplæring med mer. I  tillegg til arbeidet som skjer på institusjonene har Universitets- og høgskolerådet (UHR) opprettet et nettverk for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.