Migrasjon- og flyktningsituasjon

UH-sektoren er opptatt av at flyktninger som har avbrutt sin utdanning i hjemlandet skal få mulighet til å fullføre den her så raskt som mulig. Flere universiteter og høyskoler har satt i gang en dugnad for flyktninger som kommer til Norge (akademisk dugnad: informasjonsmøter, mentorordninger, kompletterende utdanning, praktisk hjelp, språkopplæring med mer.

I tillegg til arbeidet som skjer på institusjonene har Universitets- og høgskolerådet (UHR) opprettet et nettverk for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. UHRs nettverk består av de største utdanningsinstitusjonene, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Samordna opptak (fra Ceres), Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU), Forskningsrådet (NFR) og Statens lånekasse for utdanning for å utveksle informasjon, i tillegg inviteres andre organisasjoner og enheter inn ved behov. 

Dokumenter og innspill

Eksterne nettsider om akademisk dugnad

UHRs medlemsinstitusjoner

Andre aktører

Kontaktpersoner

Hege Bolstad Pettersen
Assisterende generalsekretær
E-post
Mobil 458 66 662
Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 415 53 740