UHR-Dekanskolen

Et revidert lederutviklingsprogram i regi av UHR ble vedtatt i UHRs styremøte 1. mars 2019. UHR-Dekanskolen er et tilbud som bygger opp under det å forstå og mestre utfordringer ved det å være leder i universitets- og høyskolesektoren. 

Den tematiske og praktiske innrettingen og gjennomføringen av programmet skal bidra til at ledergruppene i UH-sektoren, hver for seg og sammen, får styrket sin evne til strategisk ledelse i møte med nasjonale og internasjonale oppgaver og utfordringer. Programmet vil derfor ha en noe annen innretning enn mer grunnleggende og generiske lederutviklingsprogram.

Programmets hovedelementer

Programmet for UHR-Dekanskolen er under utvikling. 

Neste kull

Invitasjon med mulighet for påmelding til UHR-Dekanskolen 2019-2020 vil bli sendt ut i siste halvdel av mai. Påmeldingsfristen vil være ca 15. august 2019. 

Målgruppe
Målgruppen er dekaner/ledere som er nye i lederrollen. Et viktig kriterium er at deltagerne har en rolle der de leder gjennom andre som leder. Programmet vil derfor være åpent også for ledere av store institutter der dette kriteriet vil være innfridd.
 

Organisering
Programmet består av fire samlinger av 2-3 dager sentralt på Østlandet, med oppstart av første samling i oktober 2019. 

Informasjon om programmet, med mer nøyaktig angivelse av dato og sted for samlingene, vil være klart medio mai 2019.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399
Trine Grønn
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 916 12 112
Fant du det du lette etter?