Lederutvikling

UHR driver et lederutviklingsprogram for faglig-administrative ledere ved universiteter og høyskoler (UHR-Dekanskolen). Programmet skal gi økt kompetanse til å utvikle egen lederrolle, erfaringsutveksling og nettverksbygging innenfor og på tvers av institusjonstyper og fag. UHR arrangerer også ulike ledersamlinger og seminarer i løpet av året. 

Fant du det du lette etter?