Lære hele livet

Regjeringen vil gjennomføre en kompetansereform i arbeidslivet. Målet med reformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Det er viktig å legge til rette for at alle kan bygge kompetanse og lære hele livet gjennom å tilby fleksible og relevante videreutdanningstilbud. Universitetene og høyskolene har vært, og vil også i fremtiden være, de mest sentrale aktørene i arbeidet med å gi tilbud om videreutdanning (studiepoenggivende utdanningstilbud).

Hvordan arbeider UHR med kompetansereformen - Lære hele livet?

Som universitetenes og høyskolenes felles interesseorganisasjon, har UHR et stort fokus på videreutdanning.

UHRs styre: har videreutdanning som et av sine strategiske satsningsområder, og dette er også et av UHRs prioriteringer i innspill til statsbudsjett 2022.  

UHR-Utdanning har overordnet ansvar for UHRs arbeid på utdanningsfeltet, og står dermed helt sentralt også i arbeidet med videreutdanning. 

UHR-Administrasjon arbeider med regelverk og økonomi, og har utarbeidet følgende utredninger med relevans for etterutdanning og videreutdanning: 

UHR-Lærerutdanning arbeider med dette inn mot lærerutdanningene, der det har vært satset stort på videreutdanning i de senere årene. 

Relevante lenker:

Kontaktpersoner

Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 41 55 37 40