UHRs arbeid med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er et av regjeringens viktigste virkemidler i forsknings- og høyere utdanningspolitikken. Planen revideres hvert fjerde år, og Kunnskapsdepartementet har nå startet arbeidet med den neste langtidsplanen. 

Langtidsplanen skal legges frem høsten 2022, samtidig med statsbudsjettet for 2023. Kunnskapsdepartementet har bedt om skriftlige innspill til arbeidet, med frist 10. september 2021. I innspillsinvitasjonen skriver KD at langtidsplanen fortsatt skal være et overordnet plandokument med klare mål, prioriteringer og budsjettforpliktelser. Selv om utgangspunktet er at hovedtrekkene videreføres, så inviterer KD til å gi innspill om større justeringer i virkemidler og tilnærminger. Departementet peker særlig på to områder der langtidsplanen kan presentere ny politikk for innretningen av kunnskapssystemet: 

  1. en forsknings- og innovasjonspolitikk som gjør bruk av samfunnsoppdrag/"missions" og 
  2. forutsetninger for høy tillit til forskningsbasert kunnskap. 

Les mer om regjeringens arbeid med langtidsplanen på KDs nettsider

UHRs arbeid med innspill til langtidsplanen

Arbeidet med langtidsplanen er høyt prioritert i UHR. Styret vedtok UHRs innspill til langtidsplanen på styremøtet 3. september.

UHR har bedt om innspill fra alle de strategiske enhetene, og de kan leses her:

Innspill fra UHR-Humaniora

Innspill fra UHR-Samfunnsfag

Innspill fra UHR-Økonomi og administrasjon

Innspill fra UHR-Lærerutdanning

Innspill fra UHR-Helse og sosial

Innspill fra UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Innspill fra UHR-Kunst, design og arkitektur

Innspill fra UHR-Museum

Innspill fra UHR-Samisk

Langtidsplanen var også tema for Samarbeidskonferansen 2021. Der ba UHR og FFA seks kloke hoder om å dele deres tanker om neste langtidsplan. Her kan du lese innspillene deres.