UHRs arbeid med langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er et av regjeringens viktigste virkemidler i forsknings- og høyere utdanningspolitikken. Planen revideres hvert fjerde år. 

Langtidsplanen legges frem 6. oktober 2022, samtidig med statsbudsjettet for 2023. Arbeidet med langtidsplanen har vært høyt prioritert i UHR.

Styret vedtok UHRs innspill til langtidsplanen på styremøtet 3. september 2021.

UHR har bedt om innspill fra alle de strategiske enhetene, og de kan leses her:

Innspill fra UHR-Humaniora

Innspill fra UHR-Samfunnsfag

Innspill fra UHR-Økonomi og administrasjon

Innspill fra UHR-Lærerutdanning

Innspill fra UHR-Helse og sosial

Innspill fra UHR-Matematikk, naturvitenskap og teknologi

Innspill fra UHR-Kunst, design og arkitektur

Innspill fra UHR-Museum

Innspill fra UHR-Samisk

Langtidsplanen var også tema for Samarbeidskonferansen 2021. Der ba UHR og FFA seks kloke hoder om å dele deres tanker om neste langtidsplan. Her kan du lese innspillene deres.