UHRs informasjon om koronasituasjonen

Illustrasjon - nærbilde av viruset i grått og rødtS - Klikk for stort bildeIllustrasjon av koronaviruset Shutterstock Denne siden inneholder informasjon om råd og tiltak mot spredning av koronavirus (covid-19) samt lenker til UHRs medlemsinstitusjoners nettsider om viruset. UHR oppfordrer alle medlemsinstitusjonene til å følge råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (helsenorge.no). Situasjonen kan endre seg raskt, og det er viktig å holde seg oppdatert. 

Siste nytt 

Det er planlagt jevnlige møter mellom Kunnskapsdepartementet og UHRs ledelse om håndteringen av situasjonen. Referater fra disse møtene finner du i lenkesamlingen under. Her legger vi også de viktigste nyhetene for sektoren. 


Informasjonsdeling og samarbeid via UHR

UHR oppfordrer medlemsinstitusjonene våre å dele informasjon og samarbeide om håndteringen av situasjonen. Medlemmer av UHRs ulike strategiske enheter og nettverk kan bruke e-postlister til utveksling av informasjon og tiltak. Det er også opprettet en rekke samarbeidsrom via Microsoft Teams. 


Videreføring av stengte utdanningsinstitusjoner til og med 13. april 2020

Regjeringen har forlenget beslutningen om å stenge campus på høyskoler og universiteter til og med 13. april 2020. 

Kunnskapsdepartementet presiserer: Med stenging av høyskoler og universiteter menes at all undervisning hvor studentene er fysisk til stede, stoppes. Dette betyr også at studentene ikke skal oppholde seg på campus. Det overordnede målet er at risikoen for smitte skal reduseres. Universitetene og høgskolene skal så langt som mulig erstatte den ordinære undervisningen med digitale undervisningstilbud. Når det gjelder de ansatte ved høyskoler og universiteter, vises til rådene fra Helsedirektoratet om at de som kan, bør arbeide hjemmefra.

Institusjonenes informasjon om koronasituasjonen

Noe som mangler? Send oss en e-post!

MØTER I UHR

Fra og med 11. mars og til og med 30. april avlyses alle fysiske møter i UHRs regi. I perioden gjennomføres møtene enten digitalt, eller utsettes. Det sendes ut informasjon om hvert enkelt møte, og UHRs kalender oppdateres fortløpende.

AKTUELT FRA REGJERINGEN

NYTTIGE LENKER

Kontaktpersoner

Alf Rasmussen
Generalsekretær
E-post
Mobil 951 09 296
Karina Lystad
Rådgiver
E-post
Mobil 481 43 188