UHRs informasjon om koronasituasjonen

Denne siden inneholder informasjon om råd og tiltak mot spredning av koronavirus (covid-19), de viktigste nyhetene for sektoren, referater fra møter mellom Kunnskapsdepartementet og UHRs ledelse, samt lenker til UHRs medlemsinstitusjoners nettsider om viruset. UHR oppfordrer medlemsinstitusjonene til å følge råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet (helsenorge.no)Illustrasjon - nærbilde av viruset i grått og rødtS - Klikk for stort bildeIllustrasjon av koronaviruset Shutterstock

Siste nytt 

Knutepunktmøter

Referat og vedlegg fra knutepunktmøter mellom UH-sektor, KS, Hdir og RHF

Informasjonsdeling og samarbeid via UHR

UHR oppfordrer medlemsinstitusjonene våre å dele informasjon og samarbeide om håndteringen av situasjonen. Medlemmer av UHRs ulike strategiske enheter og nettverk kan bruke e-postlister til utveksling av informasjon og tiltak. Det er også opprettet en rekke samarbeidsrom via Microsoft Teams. 

Noe som mangler? Send oss en e-post!

MØTER I UHR

UHR følger nasjonale og lokale myndigheters til enhver tid gjeldende smittevernregler og anbefalinger. UHRs kalender oppdateres fortløpende.

AKTUELT FRA REGJERINGEN

NYTTIGE LENKER