Innovasjon

Hva er egentlig innovasjon? Hva er forholdet mellom FoU, formidling, utdanning og innovasjon? Hvilken rolle kan og skal innovasjon spille i UH-sektoren og hvilken rolle spiller UH-sektoren for å fremme innovasjon? 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Norske universiteter og høyskoler har et viktig ansvar for å bidra til innovasjon i norske virksomheter og i offentlig sektor. Innovasjon er en av UH-sektorens fire kjerneoppgaver, ved siden av forskning, utdanning og formidling. Det kan imidlertid være utfordrende å organisere arbeidet med innovasjon ved universiteter og høyskoler. 

 

 

 

I 2013 leverte en arbeidsgruppe et inspirasjonsnotat om innovasjon med begrepsavklaringer, gode eksempler på innovasjonsaktiviteter og hvordan institusjonene kan arbeide med innovasjon.

 

 

 


UHR la til grunn en bred definisjon på innovasjon:

  • Innovasjon er nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt verdiskaping og/eller samfunnsnytte.
  • I UH-sektoren er FoU, utdanning og formidling fundamentet for innovasjon og samtidig midler for å fremme innovasjon. 
  • Innovasjoner er forskningsbaserte når kompetanse, kunnskap og ideer som springer ut av forskningsaktiviteten benyttes i utviklingen av forbedrede produkter, tjenester eller prosesser.
  • Innovasjoner omfatter både bidrag til å sikre økonomisk og bærekraftig vekst og konkurranseevne, og bidrag til økt samfunnsnytte i form av bedre offentlige tjenester eller et mer velfungerende samfunnssystem. 

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99
Ann Elin B. Andersen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 41 55 37 40
Nils Magne Killingberg
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 93 43 22 32