LSE Impact Blog: Multilingualism is integral to accessibility and should be part of European research assessment reform

Bloggpost i LSE Impact Blog om flerspråklighet, skrevet av Janne Pölönen, Emanuel Kulczycki, Henriikka Mustajok og Vidar Røeggen. 

Bloggpost i LSE Impact Blog som argumenterer for at flerspråklighet må inkluderes i en fremtidig europeisk reform for evaluering av forskere og forskning: «Multilingualism is integral to accessibility and should be part of European research assessment reform».