Avtale med Elsevier

Illustrasjon rapportbunke på skrivebord - Klikk for stort bildeIllustrasjon rapporter

Unit inngår historisk avtale med Elsevier. Norge går i partnerskap med Elsevier om en pilotavtale som gjør det mulig for norske forskere å publisere åpent (open access) i de aller fleste av forlagets tidsskrifter.

Avtalen Unit har undertegnet er forhandlet fram i samarbeid med bibliotekene og rektoratene ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og UiT – Norges arktiske universitet. Dette har sikret en viktig støtte og tyngde i forhandlingene, som har vært avgjørende for et resultat Unit er svært fornøyd med. Avtalen oppfyller Units prinsipper for avtaler med åpen tilgang som Universitets- og høgskolerådet (UHR) har gitt sin tilslutning til, skriver Unit på sine nettsider.