UHRs tiltaksplan for åpen forskning

UHRs organisering av arbeidet med tiltaksplan for åpen forskning ble vedtatt av styret 12. november 2018. Tiltaksplanen skal være et virkemiddel for oversikt, samarbeid og utvikling av konkrete tiltak for at institusjonene og forskerne skal lykkes i overgangen til åpen forskning.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Etter en første fase i arbeidet er det etablert en struktur hvor prorektorene ved UiO, UiB, NTNU og UiT - Norges arktiske universitet er styringsgruppe for tiltaksplanen, mens UHR-Forskning er prosjekteier og samarbeider tett med UHR-Publisering og UHR-Bibliotek. Styret har det overordnede ansvaret og blir holdt fortløpende orientert.

Styret er opptatt av at UHRs videre arbeid med åpen forskning er dynamisk, men at det også er viktig å sikre legitimitet og forankring. 

Følgende prinsipper er lagt til grunn for arbeidet:

  • UHRs tiltaksplan for åpen forskning har som hovedmål å gjøre det lettere for UH-institusjonene og deres forskere å oppnå åpen forskning
  • For å kunne lykkes med en overgang til åpen forskning skal forskerperspektivet legges til grunn, og at det forskningstunge institusjonene gis en sentral rolle, samtidig som kvaliteten i norsk forskning i en internasjonal målestokk ivaretas
  • Det tas utgangspunkt i et helhetlig perspektiv på åpen forskning, hvor de ulike delene påvirker og påvirkes gjensidig. Organiseringen må derfor gjenspeile dette gjennom et felles rammeverk, og med delprosesser med dedikerte arbeidsgrupper, i samarbeid med relevante interessenter/aktører, på spesifikke tema
  • Som bidrag til rammeverket organiseres det et overordnet Nasjonalt forum for åpen forskning som skal sikre samspill og gjensidig informasjon mellom viktige aktører og interessegrupper i arbeidet med åpen forskning.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99
Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 40 23 46 44
Rachel Glasser
Seniorrådgiver
E-post
Telefon 48 27 22 18