Lenke til artikkel skrevet av Elías Sanz-Casado, Daniela De Filippo, Rafael Aleixandre Benavent, Vidar Røeggen og Janne Pölönen.
Bloggpost i LSE Impact Blog om flerspråklighet, skrevet av Janne Pölönen, Emanuel Kulczycki, Henriikka Mustajok og Vidar Røeggen.
Regjeringens mål er at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024. Institusjoner og konsortier som forhandler avtaler med forlag...
Tidsskrifter i bunke sett fra siden. Ligger foran en bokhylle med en rekke bøker som er ute av fokus
UHR-Bibliotek satte i november 2020 ned en arbeidsgruppe med representanter fra UHR-bibliotek, UHR-Forskning og Det nasjonale publiseringsutvalget for å vurdere muligheten for en nordisk eller...
Forsidebildet til rapporten: Veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Illustrert med en verktøykasse
UHRs arbeidsgruppe for åpen evaluering har siden 2019 jobbet med en veileder for vurdering i akademiske karriereløp. Veilederen er nå ferdig, og arbeidsgruppen foreslår et mer fleksibelt og...
I 2018 ga UHR sin fulle støtte til Units forhandlingsprinsipper for inngåelse av avtaler som skulle sikre åpen tilgang til norske vitenskapelige artikler. I perioden 2018-2020 har Unit inngått...
Nærbilde av bokhylle med rapporter i ulike farger
Bruk av bibliometri til å vurdere forskning på individnivå er og bør være kontroversielt. Tidligere oppslag i Khrono viser dette, blant andre artikkelen Tellekanter brukes for å vurdere individer...
Faksimile fra Financial Times med overskrift: Elsevier in Euro 9m Norwegian deal to end paywalls for academic papers
What does it take to make society journals open access? We have seen the first national agreements with the some of the biggest publishers, but society journals are often not included. Why is that...
Federation of Finnish Learned Societies (TSV), Committee for Public Information (TJNK), Finnish Association for Scholarly Publishing, European Network for Research Evaluation in the Social...
UHRs styre legger til grunn at all offentlig finansiert forskning skal være åpent tilgjengelig og har gitt sin støtte til arbeidet med Plan S under den forutsetning at en implementering håndteres...