Nasjonalt forum for åpen forskning

UHR har etablert et nasjonalt forum for åpen forskning. Her deltar alle viktige aktører, blant annet Norges forskningsråd, Unit, relevante departementer, alle tre forskningssektorer og enkeltforskere i tillegg til UHR. Arbeidet i det nasjonale forumet er i tillegg klart integrert med tilsvarende arbeid internasjonalt.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Det nasjonale forumet for åpen forskning skal:​

 1. Sikre samspill og gjensidig informasjon om ulike tiltak for åpen forskning i Norge 
 2. Gi innspill til UHR, Forskningsrådets og Units arbeid og policyutvikling knyttet til åpen forskning og digitalisering
 3. Sikre god sammenheng mellom nasjonale prosesser og arbeidet med åpen forskning internasjonalt, blant annet når det gjelder EUAs ekspertkomité for Science 2.0/Open Science.​

Forumet er sammensatt av eksperter fra institusjoner og enheter som er interessenter (stakeholders) i arbeidet med åpen forskning. Dette innbefatter forskningsinstitusjoner (universiteter og høyskoler, forskningsinstituttene og helseforetakene), relevante departementer, forvaltningsaktører og forskere. Arbeidsgruppens sammensetning kan endres ved behov.

Sammensetning av nasjonalt forum fra følgende institusjoner og organisasjoner: 

 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) - Forskningsinstitusjonene
Vidar Haanes leder  UHR-Forskning, rektor MF vitenskapelige høyskole
Johanne Raade Bibliotekdirektør UHR-Bibliotek, UiT Norges arktiske universitet

Sekretariat:

 • Ragnar Lie, seniorrådgiver, UHR-Forskning
 • Vidar Røeggen, seniorrådgiver, UHR-Publisering
 • Rachel Glasser, seniorrådgiver, UHR-Bibliotek
 • Herman Strøm, seniorrådgiver, UHR
Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
Lars Holden styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
EUAs ekspertkomité for Open Science
Alexander Refsum Jensenius Universitetet i Oslo Medlem av EUAs ekspertkomité for Open Science
Regionale helseforetak

Pål Bakke

Matthias Kolberg

Spesialrådgiver

Spesialrådgiver

Oslo universitetssykehus, OUS
Kunnskapsdepartementet (KD)
Hanne Monclair seniorrådgiver KD
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Marianne van der Wel seniorrådgiver HOD
Norges forskningsråd
 • Siri Lader Bruhn, spesialrådgiver
 • Christian Lund, spesialrådgiver
 • Marte Qvenild, spesialrådgiver
HK-dir / Sikt
 • Katrine Weisteen Bjerde, fagdirektør
 • Nina Karlstrøm, seksjonssjef
Observatør
Jorunn Dahl Norgård Fagsjef, Forskerforbundet Arbeidstakerorganisasjon

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 92 42 03 99