Dokumenter og ressurser

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Her finner du ulike dokumenter, utredninger, notater, innspill, høringsuttalelser, og presentasjoner fra arbeidet med åpen forskning. Vi har også samlet lenker til relevante ressurser for arbeidet med åpen forskning.

UHRs styre - åpen forskning og Plan S sentrale saker i styremøter
10. desember 2020 Støtteerklæring til felles strategi for forhandlinger om åpen tilgang til vitenskapelige artikler – reviderte prinsipper for forhandlinger fra 2021
17. juni 2019 Styret behandlet høringsuttalelse om eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S. 
8. april 2019   Styret vedtok organiseringen av arbeidet med åpen forskning og Plan S, se Innkalling og sakspapir (sakskart) samt referat (protokoll) fra UHRs styremøter, nyhetssak UHR Aktuelt
12. november 2018 Se innkalling og møtereferat

 

Høringsnotater og innspill:
26. august 2020 Oppsummering av innspill om videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett (openaccess.no)
16. mars 2020 Tilbakemelding til Unit om rapporten om rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering
 

Invitasjon til innspillsrunde om videre arbeid med åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og datasett (openaccess.no)

20. mars 2020 Uttalelse UHR- innsendt til Norges forskningsråds strategiprosess 2020-2024
18. juni 2019 UHRs høringssvar på en eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S 
30. april 2019 UHRs høringsnotat til høring om Dokument 8: 107 S (2018-2019) representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S
1. februar 2019 Høringsrunden vedrørende veileder til Plan S. Høringssvar (01.02.19) fra Universitets- og høgskolerådet på høringsrunden vedrørende veileder til Plan S.
1. februar 2019 UHRs innspill til Forskningsrådets arbeid med en policy for åpen forskning. Innspillet (01.02.19) er utformet i lys av UHRs egen prosess med en overordnet tiltaksplan for åpen forskning, hvor åpen tilgang, åpen data, åpen forskningsevaluering, osv. er egne undertema. Kontakten og dialogen mellom UHR og Forskningsrådet er på dette området er svært god, slik at UHR i denne omgang ikke gir tilbakemelding på enkeltområder av det brede åpen forskningsfeltet. 
21. januar 2019 Innspill fra UHR-publisering om publiseringsindikatoren og Plan S. Publiseringsindikatoren og oppfølging av Plan S (21.01.19)
21. november 2018 Universitets- og høgskolerådets innspill til revidert nasjonalbudsjett 2019(PDF, 139 kB) (23.11.18)