Dokumenter og ressurser

Illustrasjon av åpen bok der symboler relatert til forskning stiger opp som såpebobler - Klikk for stort bilde

Her finner du ulike dokumenter, utredninger, notater, innspill, høringsuttalelser, og presentasjoner fra arbeidet med åpen forskning. Vi har også samlet lenker til relevante ressurser for arbeidet med åpen forskning.

UHRs styre - åpen forskning og Plan S sentrale saker i styremøter
17. juni 2019 Styret behandlet høringsuttalelse om eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S. 
8. april 2019   Styret vedtok organiseringen av arbeidet med åpen forskning og Plan S, se Innkalling og sakspapir (sakskart) samt referat (protokoll) fra UHRs styremøter, nyhetssak UHR Aktuelt, 
12. november 2018 Se innkalling og møtereferat
21. november 2018 UHR-Konferansen - åpen forskning og Plan S var tema på UHR-konferansen
   

 

Høringsnotater og innspill:
18. juni 2019 UHRs høringssvar på en eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S 
30. april 2019 UHRs høringsnotat til høring om Dokument 8: 107 S (2018-2019) representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S
1. februar 2019 Høringsrunden vedrørende veileder til Plan S. Høringssvar (01.02.19) fra Universitets- og høgskolerådet på høringsrunden vedrørende veileder til Plan S.
1. februar 2019 UHRs innspill til Forskningsrådets arbeid med en policy for åpen forskning. Innspillet (01.02.19) er utformet i lys av UHRs egen prosess med en overordnet tiltaksplan for åpen forskning, hvor åpen tilgang, åpen data, åpen forskningsevaluering, osv. er egne undertema. Kontakten og dialogen mellom UHR og Forskningsrådet er på dette området er svært god, slik at UHR i denne omgang ikke gir tilbakemelding på enkeltområder av det brede åpen forskningsfeltet. 
21. januar 2019 Innspill fra UHR-publisering om publiseringsindikatoren og Plan S. Publiseringsindikatoren og oppfølging av Plan S (21.01.19)
21. november 2018 Universitets- og høgskolerådets innspill til revidert nasjonalbudsjett 2019(PDF, 139 kB) (23.11.18)

Helsinki-initiativet:

Ressurser:

  • Openacess.no - nasjonal nettportal og skal være hovedkilde for informasjon om åpen forskning for forskere og forskningsinstitusjoner 
  • FOSTER - en ressursside for kompetanseutvikling og online opplæring om åpen forskning 
  • cOAlition S - Forskningsfinansiørenes nettside om Plan S 
  • Norsk publiseringsindikator kanalregister
  • Forskningsrådets nettside om åpen forskning