Åpen forskning

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning skal være offentlig tilgjengelige. Vi er allerede på vei inn i tunge endringsprosesser knyttet til åpen forskning som vil bidra til grunnleggende endringer i hvordan forskning finansieres, utføres, evalueres, resultater deles og etterprøves. UHR støtter arbeidet for å gjøre forskningen og kunnskapsproduksjonen åpen. UHRs arbeid med åpen forskning er organisert gjennom en tiltaksplan for åpen forskning, vedtatt av UHRs styre 12. november 2018.