Utdanning for omstilling - arbeidslivsrelevansmeldingen

Meldingen om arbeidslivsrelevans ble lansert mandag 15. mars. For å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv foreslår regjeringen blant annet praksis i flere studier, mer studentaktive lærings- og vurderingsformer og flere delte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.

Regjeringen ønsker også flere møteplasser mellom utdanning og arbeidsliv og håper å få på plass en intensjonsavtale mellom partene i arbeidslivet, de frivillige organisasjonene, Universitets- og høgskolerådet og Kunnskapsdepartementet.

Stortingsmeldingen vil bli diskutert i UHRs styremøte i april. UHR vil følge opp meldingen og delta på høring om denne på Stortinget.

Stortingsmeldingen peker på fire innsatsområder:

  • Aktørene må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivå
  • Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere
  • Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer
  • Vi må ha mer og bedre praksis

Styrket kultur for innovasjon og entreprenørskap i utdanningene er et gjennomgående tema.