Høring om generelle karakterbeskrivelser

UHRs utdanningsutvalg satte i 2016 ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til nye generelle karakterbeskrivelser. Arbeidsgruppen har levert sin rapport, og denne har vært ute på høring i sektoren.

Les høringsbrev, arbeidsgruppens rapport og innsendte høringssvar.
Høringsinstanser er UHRs medlemsinstitusjoner og Norsk studentorganisasjon.
Høringsfristen var 15. desember 2018.

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
seniorrådgiver
E-post
Mobil 977 89 297