Høring om generelle karakterbeskrivelser

UHRs utdanningsutvalg satte i 2016 ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til nye generelle karakterbeskrivelser. Arbeidsgruppen har levert sin rapport, og denne sendes nå på høring i sektoren.

Se høringsbrev, arbeidsgruppens rapport og innsendte høringssvar.

Høringsinstanser er UHRs medlemsinstitusjoner og Norsk studentorganisasjon.

Høringsfristen er 15. desember 2018.

Høringssvar registreres på https://skjema.uhr.no/skjema/UHR008/

Kontaktpersoner

Bente Ringlund Bunæs
seniorrådgiver
E-post
Mobil 977 89 297
Fant du det du lette etter?