UHR-Publisering

UHR-Publisering (Det nasjonale publiseringsutvalget) har det faglige ansvaret for forvaltningen av publiseringsindikatoren og rapporterer til styret i UHR.

UHRs fagstrategiske enheter (fagorganer) vurderer hvert år nivåinndelingen av publiseringskanaler for sitt fagfelt. Om du ønsker å foreslå tidsskrifter til nivå 2 eller kommentere direkte til ansvarlig fagorgan, så gjør du dette på fagfeltets side.

Det nasjonale publiseringsutvalget 

UHR har på oppdrag fra KD etablert et nasjonalt publiseringsutvalg (NPU) med ansvar for den faglige forvaltningen og utviklingen av publiseringsindikatoren. Fra og med 2006 er dokumentasjon av vitenskapelig publisering en del av grunnlaget for den resultatbaserte omfordelingen (RBO) i forskningsbudsjettene fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler. Ved etableringen av CRIStin og NVI (Norsk vitenskapsindeks) i 2011 fikk Norge felles rapportering av vitenskapelig publisering for UH-sektor, instituttsektor og helseforetak. Den norske publiseringsindikator omfatter fra 2011 alle tre sektorene.

Det nasjonale publiseringsutvalget er et nasjonalt utvalg med ansvar for den faglige forvaltningen av publiseringsindikatoren (System for dokumentasjon av vitenskapelig publisering). Utvalget er formelt knyttet til UHR og rapporterer til UHRs styre. Utvalgets sammensetning og mandat reflekterer at indikatoren omfatter UH-sektor, instituttsektor og helseforetak.

Les mer om Den Norske publiseringsindikatoren (NPI) og Det nasjonale publiseringsutvalget på nettstedet til Den norske publiseringsindikatoren.

Kontaktpersoner

Vidar Røeggen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 402 34 644