Er det tid for en ny generasjon forsknings- og innovasjonspolitikk? Forskningsmiljøene alene løser ikke samfunnets utfordringer, ei heller næringslivet. Morgendagens utfordringer krever et...
Diskuterte omstilling og hvordan universitetene, høyskolene og forskningsinstituttene kan samarbeide for å finne gode løsninger på samfunnsutfordringene.
Samarbeidskonferansen 2023 ble arrangert 9. februar i Oslo. Arrangører er Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).
UHR og FFA har i forkant av Samarbeidskonferansen 2021 bedt seks kloke hoder om å komme med et innspill til neste langtidsplan. De fikk alle samme oppgave: Under finner du tilbakemeldingene deres:
Den nye Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skal sette kursen for investeringer og prioriteringer innen forskning og undervisning. Det kan bety mye i Norges møte med store...
I diskusjonen om den reviderte Langtidsplanen er én ting uomtvistelig: Det mangler ikke samfunnsutfordringer man kan løse med økt kunnskap. Spørsmålet er hvordan man skal prioritere og forvalte...
Kompetansen forskerne representerer er blant de viktigste ressursene vi har. Forskerne er nøkkelen til å nå ambisjonene Norge har som kunnskapsnasjon, og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å...
Forskningsinstituttene er spydspissen for forskning som er utfordringsdrevet. Instituttsektoren kjenner behovene og kan sammen med næringsliv og det offentlige bidra til å løse store...
Stortinget har bevilget betydelige summer til tiltak mot koronapandemien for å løse de akutte utfordringene som følger for enkeltpersoner, kommuner og bedrifter. Langtidsledigheten øker og det er...
Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP) er avgjørende for videre utvikling av Norge som et bærekraftig og kunnskapsbasert velferdssamfunn. Jeg mener LTP bør rendyrkes mer som...