Nyheter
Langtidsplanen utfordrer til samspill både i politikk og forskning. Hvordan rigger vi oss for å svare på samfunnsoppdraget? Samarbeidskonferansen arrangeres i fellesskap av Forskningsinstituttenes...
Norsk nettverk for forskningsadministrasjon, NARMA, arrangerer sin 8. vårkonferanse 5. og 6. mars 2019 på Thon Hotel Arena, Lillestrøm.
Det nordiske universitetssamarbeidet (NUS) (PDF, 76 kB)støtter arbeidet med Plan S, som er en europeisk plattform for åpen tilgang til forskningsartikler. NUS peker samtidig på at det er...
Regjeringen innfører krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Kravet skal sikre enda bedre...
UHR-Forskning AU
UHR-Forskning hadde sitt konstituerende møte 2. mai 2018. Prorektor for forskning Kenneth Ruud (UiT – Norges Norges arktiske universitet) ble valgt til leder og viserektor for forskning Åse...
Universitetet i Oslo er vertskap for den nasjonale forskerutdanningskonferansen 2018. Tema for årets konferanse er karriereutvikling. De siste årene har det vært en stor økning i antall avlagte...
NordForsk finansierer et nytt Nordic Centre of Excellence som skal fokusere på lærerkvalitet i nordiske klasserom. Senteret Quality in Nordic Teaching (QUINT) vil bidra til ny innsikt i...
Fant du det du lette etter?