Norske forskningsinstitusjoner har besluttet å ikke forlenge avtale med forlaget Elsevier

Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019. Rektoratene ved BOTT (universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim) stiller seg bak beslutningen, skriver Unit i en pressemelding. Universitets- og høgskolerådet kom i juli 2018 med en erklæring der de fullt ut støtter prinsippene for forhandlingene, og de oppnevnte representanter fra rektoratene ved universitetene i Oslo og Bergen til å delta i forhandlingene med Elsevier. 

Vi beklager at det ikke lot seg gjøre å komme frem til en akseptabel avtale, men UHR opprettholder vår støtte til Units forhandlingsstrategi, sier Mari Sundli Tveit, styreleder UHR.

Vi er opptatt av at følgende prinsipper legges til grunn for forhandlingene:

  • Artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering

Til tross for gode diskusjoner underveis, er tilbudet fra Elsevier fremdeles så langt fra å tilfredsstille prinsippene over at det er umulig å akseptere det. Det blir dermed ikke inngått noen avtale for 2019, men dialogen fortsetter, skriver Unit i sin pressemelding.