NARMA søker bidrag til vårkonferansen 2023

NARMA søker bidrag til vårkonferansen 2023. Frist for innsending av bidrag er 12. september 2022.  Bilde tatt gjennom et rundt vindu inn til konferanselokalet der deltakerne sitter i skoleoppsett - Klikk for stort bildeSøker bidrag til NARMAS vårkonferanse 2023. Frist 12. september 2022. Ingrid Fadnes

Norsk nettverk for forskningsadministrasjon (NARMA) sin vårkonferanse 2023 arrangeres på Thon Hotell Arena i Lillestrøm 21. og 22. mars 2023. 

NARMA er organisert som et nettverk under Universitets- og høgskolerådet (UHR) og deres arbeidsutvalg inviterer til innsending av bidrag til konferansen. Alle som arbeider med forskningsadministrative oppgaver, kan bidra til å utforme NARMAs vårkonferanse både med innhold og presentasjoner.

Du kan foreslå innlegg eller hele parallellsesjoner i et hvilket som helst tema og perspektiv rundt forskningsledelse og administrasjon. Målet er å tilby faglig innhold som bidrar til ny kunnskap til bruk i det daglige arbeidet innen forskingsadministrasjon.

Her er noen eksempler:

 • Infrastruktur
 • Databehandling/FAIR
 • Jus/kontrakter
 • Karriereutvikling for yngre forskere
 • Innovasjon
 • Bærekraft
 • Forskerutdanning
 • Nasjonalt vitenarkiv
 • Prosjektøkonomi og oppfølging
 • Forskningskommunikasjon
 • Likestilling og mangfold (Gender Equality Plan)
 • Ansvarlig forskning i internasjonalt samarbeid (AIS)
 • EU-finansiert forskning
 • Nasjonal forskningsfinasiering
 • Open Science
 • Kompetanseutvikling for forskningsadministrative
 • Forskningsetikk

NARMAs arbeidsutvalg er også interessert i ‘’New and emerging topics’’ som forskningsadministrativt personale bør ha kjennskap til.

Send ditt forslag til post@narma.no innen 12.09.2022
Les mer på narma.no