Konstituerende møte i UHR-Forskning

Arbeidstuvalget står foran en skjerm med teksten: Konstituerende møte i UHR-Forskning - Klikk for stort bildeGruppebilde av arbeidsutvalget til UHR-Forskning Universitets- og høgskolerådet  

UHR-Forskning hadde sitt konstituerende møte 2. mai 2018. Prorektor for forskning Kenneth Ruud (UiT – Norges Norges arktiske universitet) ble valgt til leder og viserektor for forskning Åse Gornitzka Universitetet i Oslo ble valgt til nestleder.

Ser frem til å lede UHR-Forskning sammen med Åse Gornitzka. Viktig utvalg og mange spennende oppgaver, sier Kenneth Ruud.

Med seg i arbeidsutvalget har de: Marit Boyesen, rektor, Universitetet i Stavanger, Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning, Høgskulen på Vestlandet, Lars Tore Ronglan, rektor, Norges idrettshøgskole, Vidar L. Haanes, rektor, MF vitenskapelige høyskole, Ruth Rødde, seniorrådgiver, NTNU, Kine Nossen er representant fra Norsk studentorganisasjon (NSO), Dag Rune Olsen, rektor, Universitetet i Bergen, 1. varamedlem, Thomas Willebrand, prorektor for forskning, Høgskolen i Innlandet, 2. varamedlem, Ida Austgulen varamedlem fra NSO, Henrik A. Svensson, stipendiat, UiO er fast observatør i arbeidsutvalget. Kine Nossen og varamedlemmene er ikke med på bildet. 

På agendaen

Blant sakene som var til diskusjon var høring om Hagen-utvalgets rapport "Regionreformen, Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene" (Forslag om å la regionnivået overta halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning. I tillegg status på pågående forskningssaker og diskusjon om hva UHR-Forskning skal arbeide med fremover. Åpen forskning/Open Science var også et tema, hva er utfordringene og mulighetene og hvordan bør UHR arbeide.