Møter i UHR-Forskning

Les innkallinger, sakspapirer og møtereferater fra UHR-Forskning for 2019 og 2020. Kommende møter i UHR-Forskning vises nederst på siden. 

Her finner du også handlingsplanen for UHR-Forskning for 2020.

Deltakelse på UHRs møter, seminarer og konferanser finansieres av den enkeltes institusjon.

Se også møtedokumenter fra 2018.

Ingen fysiske møter 11.3-15.8.

Ledelsen i UHRs sekretariat har satt krisestab for håndtering av koronasituasjonen. 

Fra og med 11. mars og til og med 15.august avholdes ingen fysiske møter i UHRs regi. Møtene i UHR-Forskning blir i stedet gjennomført digitalt. Det vil bli sendt ut e-post med mer informasjon om hvert enkelt møte, og UHRs kalender oppdateres fortløpende.

Kontaktpersoner

Ragnar Lie
seniorrådgiver
E-post
Mobil 924 20 399