Møteplan

Les innkallinger, sakspapirer og møtereferater fra UHR-Forskning.

På samme lag? 

Samarbeidskonferansen 2019

OsloMet, 26. februar 2019

Langtidsplanen utfordrer til samspill både i politikk og forskning.
Hvor godt samarbeider vi for sammen å svare på samfunnsoppdraget?

Program:

08.30–09.00     Registrering og kaffe
09.00–09.10
     Velkommen Rektor Mari Sundli Tveit, NMBU og styreleder UHR
09.10–10.30     Del I: Departementene - på samme lag? 

Hvordan forvaltes sektorprinsippet i Langtidsplanen? I hvor stor grad er Langtidsplanen Regjeringens felles plan for forskning og høyere utdanning? Med utgangspunkt i de ulike departementers økonomiske bidrag for å oppfylle planens målsettinger og prioriteringer diskuterer vi hvordan sektorprinsippet egentlig blir fulgt opp.

Innlegg og paneldebatt ved:

  • Direktør Sveinung Skule, NIFU (innleder og ordstyrer)
  • Statsråd Iselin Nybø, Kunnskapsdepartementet
  • Stortingsrepresentant Nina Sandberg, (Ap)
  • Stortingsrepresentant Marianne Synnes, (H) (invitert)
  • Statssekretær Sveinung Rotevatn (V), Klima- og miljødepartementet (invitert)
  • Områdedirektør Anders Hanneborg, Forskningsrådet

10.30–10.45     Pause
10.45–12.15     Del II: Institusjonene - på samme lag? 

Med utgangspunkt i evalueringene av forskningsinstituttene og Forskningsrådets synteserapport om instituttsektoren vil vi diskutere roller og ansvar når det gjelder arbeidsdeling og samarbeid mellom UH- og instituttsektor. Samarbeidet har mange ulike former, illustrert med tre ulike konstellasjoner i Oslo (OsloMet/forskningsinstitutter), Bergen (NORCE/UiB) og Trondheim (NTNU/SINTEF).

Innlegg og paneldebatt ved:

  • Seniorrådgiver Arvid Hallén, OsloMet (innleder og ordstyrer)
  • Rektor Curt Rice, OsloMet og instituttdirektør Hilde Lorentzen, NIBR, OsloMet
  • Rektor Dag Rune Olsen, UiB og adm dir Elisabeth Maråk Støle, NORCE
  • Prorektor Bjarne Foss, NTNU og konserndirektør Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

12.15–12.30     Avslutning Direktør, Lars Holden, Norsk Regnesentral og styreleder i FFA
12.30–13.00     Lunsj

Samarbeidskonferansen arrangeres i fellesskap av Universitetets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA). Påmelding. Deltakeravgift kr 970,- inkl lunsj.

Tid og sted: 26. februar 09.00 – 13.00, OsloMet, Pilestredet 32.

Fant du det du lette etter?