Vederlag for personverntjenester utført av NSD - Norsk senter for forskningsdata

Universitets- og høgskolerådet har, sammen med NSD - Norsk senter for forskningsdata, revidert “Avtale om personverntjenester i forskning”.

En arbeidsgruppe, bestående av representanter fra Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole og Universitetet i Agder har, sammen med NSD, utarbeidet forslag til modell for beregning av NSDs vederlag. UHR og NSD har godkjent den nye modellen som anbefales til UHRs medlemsinstitusjoner og gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Dette er nå sendt til alle UHRs medlemsinstitusjoner, med anbefaling om å inngå avtale med NSD.