Regelverk for finansiering av etter- og videreutdanning

Illustrasjon - et par hender skriver på et tastatur - Klikk for stort bilde Universitets- og høgskolerådet   Universitets- og høgskolerådet (UHR) ber Kunnskapsdepartementet om å presisere det som i dag oppleves som uklarheter i regelverket for finansiering av etterutdanning og videreutdanning. UHR ber i samme brev også lovutvalget om å vurdere endringer i dagens regelverk.

Regelverket oppleves fortsatt som uklart på enkelte områder og det er behov for en tydeliggjøring både på kort og lang sikt. Sektoren ønsker avklaringer som er tilgjengelig for alle for å hindre misforståelser og sikre at aktiviteten er innenfor gjeldende regelverk.

Ettersom etter- og videreutdanning er et etablert begrep, brukes dette både i rapporten Tolkning av regelverket for finansiering av etter- og videreutdanning og i brevet til KD. Det vil ofte være ulike rammer for finansiering, ulik kompetanse som oppnås, og ulike institusjoner som er autoriserte til å gi etterutdanning og videreutdanning. Det bør derfor vurderes om fellesbegrepet etter- og videreutdanning lenger er hensiktsmessig å bruke. Dette kommenteres også i vårt innspill til lovutvalget.