Digitalisering og klimautfordringer – sentrale temaer på møte i UHR-Administrasjon

Utsnitt av deltakerne som sitter i kinooppsett på møtet - Klikk for stort bildeFra salen under UHR-Administrasjons møte Universitets- og høgskolerådet  UHR-Administrasjon møttes i forkant av UHRs representantskapsmøte i mai 2019. Det ble tatt opp en rekke temaer, som:

  • digitalisering og særlig samarbeidet mellom Unit og UH-institusjonene
  • klimautfordringer, med eksempler fra institusjoner som har blitt sertifisert som miljøfyrtårn
  • eksportkontroll, der Utenriksdepartementet deltok for å informere om regelverket
  • utviklingen ved Nord universitet og pågående prosess  

Portrett av Munkeby foran hvit tavle - Klikk for stort bildeNestleder i UHR-Administrasjon, Ida Munkeby Universitets- og høgskolerådet Den første saken på dagsorden var orientering om arbeidet i Unit, ved styreleder Ida Munkeby fra NTNU. Dialogen mellom Unit og UH-institusjonene oppleves som god, men det er grenseoppganger som må gås opp i arbeidsdelingen. Det samme gjelder for arbeidsfordelingen mellom DFØ og Unit. Handlingsplanen til Unit er nå godkjent, og det er viktig å komme i gang og påta seg de oppgavene som det er kapasitet å levere på.

Neste sak var UH-institusjonenes arbeid med omstilling til mer miljøvennlig drift. Direktør Ole Ringdal fra Universitetet i Stavanger og stabsdirektør Per Eirik Lund fra Universitetet i Sørøst-Norge innledet med arbeidet for å bli miljøsertifisert ved de to institusjonene. Det var stort engasjement i diskusjonen etter innledningene, og dette er en sak som UHR-Administrasjon vil følge videre.

Utenriksdepartementet, ved avdelingsdirektør Erik Furu og seniorrådgiver Bodil Bakken, orienterte om regelverket for eksportkontroll. I diskusjonen etterpå pekte direktørene på utfordringene som ofte ligger i spennet mellom institusjonenes ønsker og ambisjoner om åpenhet, versus trusselbildet vi lever i.

Til slutt orienterte direktør Anita Eriksen om den pågående strukturprosessen ved Nord universitet. Det ble et nyttig møte, med gode diskusjoner. Deltakere i UHR-Administrasjon er UH-institusjonenes direktører.