Arbeidsgruppe innenfor HR-området

UHR-Administrasjon har opprettet en fast arbeidsgruppe innenfor HR-feltet. Arbeidsgruppen vil arbeide med saker som har interesse på tvers av institusjonene innenfor arbeidsfeltet HR, og fungere som en ressurs for sektoren innenfor HR-området. Det var gode diskusjoner på arbeidsgruppens første møte 12. februar 2019.

Gruppebilde av deltakerne som står opp mot en glassvegg - Klikk for stort bildeArbeidsgruppen innen HR-området 

Følgende deltok på møtet fra arbeidsgruppen og vararepresentanter(sett fra venstre i bildet): 

  • Sylvi Larsen, Norges Handelshøyskole,
  • Britt-Karin Muri, Universitetet i Bergen,
  • Bernt Jørgen Stray (leder), Universitetet i Agder,
  • Ingvill Kvalsnes, NLA-Høgskolen,
  • Line Fiskestrand Blekeli, Norges idrettshøgskole, (vara)
  • Vera Eilertsen, Lovisenberg diakonale høgskole, (vara)
  • Arne Hestnes, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet,
  • Geir Haugstveit, OsloMet – storbyuniversitet,
  • Senior HR-rådgiver Tore Bjørn Hatleskog, Universitetet i Stavanger (deltok ikke)

Mer informasjon om arbeidsgruppen under UHR-Administrasjon.

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463