Arbeidsgruppe innen innkjøp

UHR-Administrasjon har opprettet en egen gruppe som arbeider med innkjøpsrelaterte spørsmål for UH-institusjonene. Gruppen erstatter det tidligere innkjøpsutvalget, og hadde sitt oppstartsmøte 26. februar 2019.

Gruppebilde av deltakerne i arbeidsgruppen  - Klikk for stort bildeArbeidsgruppe - innkjøp

På møtet ble mandat og videre planer for arbeidet diskutert, i tillegg til flere konkrete saker, herunder revisjon av hotellavtalen. Direktøren for Statens innkjøpssenter (SI), Kjetil Østgård, deltok på en av sakene, blant annet for å diskutere videre samarbeid og informasjonsutveksling mellom SI og innkjøpsgruppen/UH-institusjonene.

Arbeidsgruppen består av (sett fra venstre i bildet)

  • Morten Birkeland, OsloMet Storbyuniversitetet (sekretær),
  • Geir Arne Stokke, Universitetet i Agder,
  • Gunn-Sølvi Arveschoug, OsloMet Storbyuniversitetet (leder),
  • Kjetil Skog - Universitetet i Bergen,
  • Trine Landsem Ekhorn – Nord universitet
  • Merethe Berger Håkonsen, UiT Norges arktiske universitet
  • Rune Laberg, Høyskolen Kristiania
  • Anette Undheim, NHH

Utvalgsmedlemmer Merethe Berger Håkonsen, Rune Laberg, og Anette Undheim, NHH var ikke tilstede på møtet. 

Kontaktpersoner

Kjærstin Åstveit
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 948 72 463