Samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene

28. februar arrangerte UHR-Samisk seminar om samiske perspektiver i helseutdanningene og helsetjenestene, og om samisk sykepleierutdanning, på Universitetet i Tromsø. På seminaret fikk representanter fra helseutdanninger i hele Norge lære mer om hvordan kunnskap om det samiske kan implementeres i helseutdanningene.

Aktuelle temaer på seminaret var samiske perspektiver i helsetjenestene og helsefagutdanningene  med vekt på et brukerperspektiv, og den planlagte samiske sykepleierutdanningen som er et samarbeid mellom Samisk høgskole og UiT Norges arktiske universitet.

Innledere og paneldeltakere på scenen - Klikk for stort bildeUHR-Samisk seminar om helseutdanningene og helsetjenestene

Fra venstre i bildet: 
Nina Emaus, leder ved Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Ingrid Petrikke Olsen, Finnmarkssykehuset/Universitetet i Tromsø Liv Østmo, Samisk høgskole Gunvor Guttorm,  rektor ved Samisk høgskole Niklas Labba, leder UHR-Samisk 

Her finner du presentasjoner fra seminaret.