Ny leder og nestleder i UHR-Samisk

Universitets- og høgskolerådets strategiske enhet for UH-institusjonene som tilbyr samisk utdanning har fått ny leder og nestleder.  UHR-Samisk: Kristin Fløtten (f.v), Ylva Jannok Nutti, Laila Susanne Vars, Torjer Olsen, Lene Antonsen, Dagny Johnson Hov. Medlem Asbjørn Kolberg og observatørene var ikke tilstede da bildet ble tatt. UHR   

UHR-samisk har et kontinuerlig fokus på samarbeid om økt rekruttering til samiskspråklige studier og studier med samisk innhold, og styrking av samisk som vitenskapsspråk.

På enhetens møte i oktober, ble instituttleder Torjer Olsen ved UiT Norges arktiske universitet valgt som ny leder, og prorektor Ylva Jannok Nutti ved Samisk høgskole/ Sámi allaskuvla ny nestleder for UHR-Samisk.

– Det skjer mye når det gjelder samisk forskning og utdanning for tida. Språkutdanningene er under stort press samtidig som behovet for kompetansen de gir er økende. Og lærerutdanningene må kunne gi kompetanse om samisk samfunn, språk og kultur til mange og i samisk språk til noen. Å være med å jobbe for dette gjennom UHR-systemet er både viktig og meningsfylt, sier Torjer Olsen.

Våren 2022 planlegger enheten et åpent seminar om de truede samiske språkene lule- og sørsamisk som markering av FNs internasjonale tiår for urfolksspråk 2022-2023.

– Dialog, erfaringsutveksling og samarbeide mellom institusjoner, fag- og utdanningsområder er sentralt for å styrke samisk høyere utdanning og forskning. UHR Samisk er arenaen i UHR der denne grenseoverskridende samhandlingen er i fokus. Jeg gleder meg til å fortsette samarbeidet i UHR Samisk med samiske utdannings- og forskningsspørsmål, sier Ylva Jannok Nutti.

UHR-Samisk er UHRs fagstrategiske enhet for UH-institusjonene som tilbyr samisk utdanning. Sametinget, Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er observatører.

Les mer om UHR-Samisk.

Kronikk skrevet av leder, nestleder og sekretær i enheten: Samiske språk i ei ny tid