Konferanse: Forbi festtalene – hvordan forstå, gjennomføre og organisere tverrfaglighet

UHR-Samfunnsfag og UHR-Humaniora var samlet 30. september 2021 til en felles konferanse i Tromsø. Tema for konferansen var tverrfaglighet. 

Her finner du presentasjonene fra konferansen.

UiT Tromsø - Klikk for stort bildeKonferansen arrangeres i Tromsø 30. september. UiT Norges arktiske universitet    

Program

Konferansen ble innledet med felles middag 29. september kl 20:00 på Verket restaurant. Selve konferansen ble arrangert 30. september.

Konferanseleder: Dekan Sonni Olsen, UiT

08:45 – 09:00         
Registrering og kaffe

09:00 – 09:10         
Velkommen ved rektor Dag Rune Olsen

09:10 – 09:30         
Innledning ved UHR-Humanioras leder Frode Helland og leder for UHR-Samfunnsfag Anne Julie Semb

09:30 – 10:15
Integrativa SSH: Kan vi öka betydelsen av humanistisk ock samhällsvetenskapliga kunskap i samhället och samtidigt höja dess vetenskapliga kvalitet?  Keynote: professor Sverker Sörlin, Vice Head of Division Historiske Studier, KTH Royal Institute of Technology

10:15 – 10:45
Utvikling og ledelse av tverrfaglige forskningssentre: Erfaringer fra RITMO SFF Anne Danielsen, senterleder for RITMO, et SSF-senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse

10:45 – 11:00
Kaffepause med frukt

11:00 – 11:45
Presentasjon av tverrfaglig strategisk satsing ved UiT, Arctic Centre for Sustainable Energy (ARC):

  • Professor og gruppeleder Fornybar energi Matteo Chiesa (Institutt for fysikk og teknologi),
  • Førsteamanuensis Berit Kristoffersen (Institutt for samfunnsvitenskap)
  • Førsteamanuensis Øyvind Stokke (Institutt for filosofi og førstesemesterstudier)

11:45 – 12:30
Lunsj

12:30 – 14:45
Dialogkonferanse: Tverrfaglighet i forskning – muligheter og barrierer
(inkl pause).  
Vi gjennomfører strukturerte dialoger der målet er å identifisere barrierer og finne gode løsninger for tverrfaglig samarbeid i forskning.
Minikonferansen ledes av prodekan Lars Aage Rotvold, UiT

14:45 – 15:45

  • Hva er tverrfaglighet og tverrfaglig kompetanse? Mot en felles begrepsforståelse på tvers av disipliner ved NMBU, innledning ved prorektor for utdanning ved NMBU Solve Sæbø
  • Radikal tverrfaglighet – med humaniora i hovedsetet, innledning ved viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet ved UiO Mette Halskov Hansen
  • Krykke, bro, disiplin? En diskusjon om samfunnsvitenskapelig og humanistisk energi- og klimaforskning. Tomas Moe Skjølsvold, professor i teknologistudier og leder for Team Society, en plattform for samfunnsvitenskapelig og humanistisk engergiforskning og nestleder for det tverrfaglige nasjonale senteret NTRANS

15:45
Felles avreise til flyplass for de som ønsker det

Her finner du presentasjonene fra konferansen.

Tidspunkt: 30. september 2021 

Sted: UiT Campus Tromsø Teorifagbygg hus 1, auditorium 2

Målgruppe: Medlemmer, varamedlemmer, observatører og ledere i de fagstrategiske enhetene UHR-Samfunnsfag og UHR-Humaniora. 

Kontaktperson UHR: Hanne-Gerd Nielsen: 40721639
Kontaktperson UiT: Morten Ludvik Antonsen: 77644507