Nasjonale fagorgan

Oversikt over ledere for de nasjonale fagorganene for utdanning og forskning innen UHR-Samfunnsfag.

Klikk i oversikten under for mer informasjon om det enkelte fagorgan.

Nasjonale fagorgan for UHR-Samfunnsfag

Innkallinger og møtereferat fra de nasjonale fagorganene

Nasjonale fagorgan opprettes av de fagstrategiske enhetene etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta
institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Innkallinger og møtereferat fra de nasjonale fagorganene

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter.

Leter du etter referater fra 2017 eller tidligere ta kontakt med redaksjon@uhr.no

Fant du det du lette etter?