Oppfølging av evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL)

I juni 2018 ble evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL) i Norge lansert. Formålet med evalueringen har vært å vurdere kvaliteten på norsk samfunnsvitenskapelig forskning og belyse hvordan forskningen formidles og tas i bruk. Den 10. oktober arrangerte Forskningsrådet et møte der tilbakemeldinger fra UH-sektoren ble gjennomgått.Haaland presenterer UHRs oppfølging av SAMEVAL - Klikk for stort bildeHaaland presenterer UHRs oppfølging av SAMEVAL UHR  

Flere av UHRs strategiske enheter har oppfølging av SAMEVAL på sine agendaer og  vil være involvert i oppfølgingsarbeidet. På møtet 10. oktober innledet leder av UHR-Økonomi og administrasjon, professor Jan I. Haaland, om hvordan UHR kan bidra til oppfølgingen av SAMEVAL.

UHR-Økonomi og administrasjon kan sikre gode arenaer for samarbeid, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling på tema som forskningsstrategi og organisering samt internasjonalisering og rekruttering. Vi vil også kunne være en pådriver for å sikre mer varierte finansieringsmuligheter i Forskningsrådet, og for å sikre god balanse mellom ulike satsinger og virkemidler. UHR-ØA skal også ta initiativ til fellesprosjekter, spesielt i forhold til det klare rådet om nasjonale forskerskoler, sa Jan I. Haaland i sin presentasjon på møtet 10. oktober.