Ny rådgivende plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enhet UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) har vedtatt en ny rådgivende plan for Bachelor i Økonomi og administrasjon (BØA).

Planen fokuserer på det overordnede læringsutbytte slike programmer skal tilføre studentene. Den nye planen er publisert på UHR-Økonomi og administrasjon sin nettside under plandokumenter.