Konstituerende møte i UHR-Økonomi og administrasjon

UHR-Økonomi og administrasjon hadde møte på NTNUs Handelshøyskole i Trondheim 4. mai.

Gruppebilde av UHR-ØA - Klikk for stort bildeUHR-Økonomi og administrasjon Universitets- og høgskolerådet  

Følgende arbeidsutvalg ble valgt

  • Leder: Jan Haaland, professor, NHH
  • Nestleder: Janicke Rasmussen, dekan Handelshøyskolen BI
  • Levi Gårseth-Nesbakk, prodekan for utdanning Handelshøyskolen Nord universitet
  • Anne I. Robbestad, dekan Høgskulen på Vestlandet
  • Per Bjarte Solibakke, prodekan NTNU
  • 1 studentrepresentant fra Norsk studentorganisasjon (NSO) vil bli oppnevnt fra 1. juli

Vararepresentanter

  • Kristin Wallevik, dekan Handelshøyskolen Universitetet i Agder
  • Sigurd Rysstad, undervisningsleder Handelshøyskolen NMBU

UHR-Økonomi og administrasjon ønsker også å ha en observatør fra Econa i AU. Observatør er Joakim Østbye.

Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Tom Skauge Universitets- og høgskolerådet Leder i fagkomiteen for etikk, Tom Skauge, instituttleder på Høgskulen på Vestlandet, innledet om viktigheten av etikk, samfunnsansvar og bærekraft og presenterte rapport om undervisning i Etikk i norsk økonomisk-administrativ utdanning.

 

 

 

Ny veiledende plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Janicke Rasmussen Universitets- og høgskolerådet Janicke Rasmussen, leder for arbeidsgruppen som jobber med ny veiledende plan for bachelor i økonomi og administrasjon, presenterte arbeidsgruppens foreløpige arbeid. UHR-Økonomi og administrasjon diskuterte arbeidsgruppens forslag. Formålet er å ferdigstille planen i høst, slik at den kan tas i bruk fra høsten 2019.