Handlingsplan for UHR-Økonomi og administrasjon

Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enhet UHR-Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) har vedtatt en ny handlingsplan for perioden 2018-2022. Den nye planen har som overordnet mål å «styrke det økonomisk-administrative fagområdet og synliggjøre fagområdets samfunnsmessige betydning». 

Dokumentet finner du under dokumenter, planer og utredninger