Bærekraft i økonomisk-administrative fag

Bærekraftsutfordringene er et område der UHR-Økonomi og administrasjon med sine institusjoner, fagfeller, studenter, undervisningsemner, forskning og formidling kan gjøre en positiv felles innsats. UHR-ØA har derfor satt ned en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å se på hvordan bærekraftsmålene kan inngå i økonomisk-administrative studier.

Arbeidsgruppens oppdrag

Arbeidsgruppens første oppdrag var en enkel kartlegging av hvordan bærekraftsmålene gjør seg gjeldende i økonomisk-administrativ utdanning i dag. Har institusjonene for eksempel egne kurs som omfatter bærekraft eller er temaet integrert i andre kurs? Dette arbeidet munnet ut i en rapport med anbefalinger og tiltak til hvordan man kan inkludere de utvalgte bærekraftsmålene i økonomisk-administrativ utdanning (PDF, 2 MB). Rapporten ble presentert på UHR-ØAs enhetsmøte i november 2020. 

Arbeidsgruppen er deretter bedt om å anbefale hvilke bærekraftsmål de finner mest hensiktsmessig å fokusere på i arbeidet fremover. De utvalgte bærekraftsmålene presenteres på enhetsmøtet i 10. og 11. mai 2021.

Følgende medlemmer sitter i arbeidsgruppen

  • Leder: Tom Skauge, HVL, fra nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft
  • Nasjonalt fagorgan for etikk, samfunnsansvar og bærekraft: førsteamanuensis John Arngrim Hunnes, UiA
  • Nasjonalt fagorgan for regnskap og revisjon: høgskolelektor Asbjørn Olav Pedersen, HiOF
  • Nasjonalt fagorgan for administrasjonfag: professorstipendiat Lise Lillebrygdfjeld Halse, HiMolde
  • Nasjonalt fagorgan for besdriftsøkonomisk analyse: førsteamanuensis Odd Birger Hansen, UiT
  • Nasjonalt fagorgan for samfunnsøkonomi: førsteamanuensis Ragnar Øygard, NMBU
  • Studentrepresentant Caroline Erviksæter
  • Kontaktperson fra Revisorforeningen: Harald Brandsås