Nasjonale fagorgan

Oversikt kommer...

Nasjonale fagorgan opprettes av de fagstrategiske enhetene etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta
institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Alle møtereferat UHR har mottatt finnes på UHRs innsynsmodul (lenke til sak i websak...)

Fant du det du lette etter?