Representanter i UHR-Økonomi og administrasjon og de nasjonale fagorganene

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i arbeidsutvalget, hvem som er medlemmer, varamedlemmer og observatører i enheten samt hvem som er leder for de nasjonale fagorganene under UHR-Økonomi og administrasjon. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

UHR-Økonomi og administrasjon

Nasjonale fagorgan opprettes av de fagstrategiske enhetene etter behov for å løse langsiktige oppgaver innenfor spesifikke fagfelt. Formålet med de nasjonale fagorganene er å ivareta institusjonenes behov for faglig og administrativ utvikling, erfaringsdeling, samordning og nasjonal koordinering innenfor avgrensede fagområder.

Retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter (gjelder både for UHR-Økonomi og administrasjon og de nasjonale fagorganene under enheten).

Møtedokumenter og referater fra UHR-Økonomi og administrasjon.

Møtereferater fra de nasjonale fagorganene legges ut fortløpende. Finner du ikke referater, ta kontakt med redaksjon@uhr.no

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002
Hanne-Gerd Nielsen
E-post
Mobil 407 21 639
Fant du det du lette etter?