UHR-MNT - representanter og handlingsplan

Organisasjonskart med UHR-MNT på topp, arbeidsutvalg samt MNT fagorganer, MNT-Utdanning, Nasjonalt publiseringsutvalg for MNT-fag, MNT arbeids- og prosjektgrupper - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart for UHR-MNT UHR

UHR-MNTs handlingsplan

Les handlingsplanen for UHR-MNT for perioden 2020-2024 (PDF, 303 kB). Se også retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter og møtedokumenter og referater fra UHR-MNT samt handlingsplanen for UHRs styre 2019-2021.

Representanter i UHR-MNT

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i arbeidsutvalget, hvem som er medlemmer, varamedlemmer og observatører i enheten. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

MNT-Utdanning - fast arbeidsgruppe
Ledere for arbeidsgruppen er Geir Øyvind Kløkstad (UiA), leder og Kristine Engan Skei (HVL), nestleder.
Mandat for arbeidsgruppen (PDF, 81 kB)

Kontaktpersoner

Jan Morten Øien
Seniorrådgiver (vikariat)
E-post
Telefon 40 24 12 67
Mobil 40 24 12 67