Representanter i UHR-MNT

Under finner du en oversikt over hvem som sitter i arbeidsutvalget, hvem som er medlemmer, varamedlemmer og observatører i enheten. Listene kan sorteres ved å klikke på overskriften i kolonnene.

Se også retningslinjer for UHRs fagstrategiske enheter og møtedokumenter og referater fra UHR-MNT. 

UHR-MNT

MNT-Utdanning - fast arbeidsgruppe
Leder for arbeidsgruppen er Gunnhild Sekkenes Hatlen, NTNU.
Mandat for arbeidsgruppen (PDF, 81 kB)

Kontaktpersoner

Mette Mo Jakobsen
Seniorrådgiver
E-post
Mobil 928 98 002